SWISSVAX Réglementation en matière de protection des données

Gegevensbeveiligingsbeleid


Onze privacy beschermen is erg belangrijk voor SWISSVAX en we nemen dit ernstig op. In lijn met de wettelijke en technische industriële normen zijn we verplicht onze en uw privacy te beschermen:


1. Gebruik van persoonlijke gegevens

Nous sauvegardons et utilisons des informations aux fins suivantes:

We slaan gegevens/informatie op en gebruiken ze voor volgende doeleinden:

Wanneer u een klantenaccount (account) bji ons opent en een bestelling plaatst, slaan we uw naam, e-mailadres, leveringsadres en telefoonnummer op.

We gebruiken bovenvermelde gegevens/informatie enkel om uw klantenaccount (account) intern te beheren, om betalingen te verwerken, voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van uw huidige bestellingstatus.

Indien u meedoet aan een wedstrijd die wij adverteren (bijv. promotiewedstrijden) of enige andere promotie, moet u ons uw voornaam enuw familienaam geven, evenals een geldig postadres en e-mailadres. In dit geval worden de gegevens/de informatie enkel gebruikt voor administratieve doeleinden die betrekking hebben op de wedstrijd of de promotie en om de winnaar aan te schrijven.

Indien nodig moeten we ook gegevens/informatie beschikbaar gesteld aan derde partijen (bijv. betalingsportals) in beperkte mate doorgeven, maar enkel voor zover tit wordtr vereist in het kader van het verwerkingsproces van uw besetllin,g/betaling. Het kan ook zijn dat we gegevens/informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen aan onze websites, diensten, hudiige productwijzigingen/productn ieuws of wedstrijden.


2. De bescherming van persoonlijke gegevens

We voorzien een beveiligingsdienst bij het openen van een klantenaccount (account) en het plaatsen van een bestelling.   Hiervoor maken we gebruik van de decoderingssoftware voor de industrie  SSL, die alle aan ons overgemaakte gegevens codert alvorens  ze worden verzonden.

Om te voldoen aan de Wet op de privacy van 1998 en tegelijkertijd u de maximale beveiliging vanuw persoonlijke gegevens te bieden nemen wji van onze kant strikte veiligheidsmaatregelen tijdens de opslag en het coderen van uw persoonlijke gegevens. Dit dient ook het doel van het vermijden van een ongeoorloofde toegang tot deze gegevens. UIt veiligheidsoverwegingen en om uw privacy te beschermen zullen we indien vereist vragen uzelf elektronisch te identificeren voordat we gevoelige informatie zenden of een bestelling aanvaarden.


3. Cookies

Cookies  zijn stukjes informatie die vanuit websites naar uw harde schijf worden gestuurd en deze toelaten automatisch de gebruiker te identificeren, een persoonlijke begroeting te tonen en items in een persoonlijke elektronische boodschappentasje op te slaan.

U kunt cookies deactiveren of de browserinstellingen aanpassen zodat u de opslag van een cookie manueel moet aanvaarden. In het ""Help""-hoofdstuk van onze browser vindt u nadere informatie over hoe u de nodige aanpassingen kunt doen.

Indien u de cookies volledig deactiveert, is het mogelijk dat u niet al onze websitefuncties, zoals bedoeld, kunt gebruiken.  Indien u uw cookies wilt verwijderen, dan kunt u dit doen door  gebruik te maken van de optie  ""uitschrijven"" op onze websites.


4. Overmaken van persoonlijke gegevens/informatie naar derde partijen

In principe verkopen we geen persoonlijke gegevens, wisselen ze uit of verhuren ze aan derde partijen.  Deze praktijk zou in de toekomst kunnen veranderen, maar enkel in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde en vertrouwenswaardige derde partijen. Indien u niet akkoord gaat met deze praktijk, gelieve een e-mail te sturen naar customerservice@swissvax.com.

We behouden ons het recht voor statistieken of analysegegevens over onze klanten door te geven, net als verkoop- en bezoekerscijfers aan geselecteerde en vertrouwde derde partijen, hoewel deze informatie geen van uw persoonlijke gegevens zal bevatten.

We  behouden ons ook het recth voor sommige taken en functies aan derde partijene te delegeren. Dit kan bijvoorbeeld de levering van de bestelde goederen, de dataverwerking, de betalingstransacties en dergelijke omvatten. In dit verband zullen we ervoor zorgen dat de informatie enkel door deze derde parrij voor doeleinden rechtstreeks verbinden aan het uitvoeren van de taak die ze doorgekregen hebben.  In dit verband dienden ze ons volldig te houden aan de Wet op de Bescherming van de privacy van 1988.


5. Gegevensoverdracht

De gegevens/informatie die u levert kunnen worden overgemaakt naar een economische zone buiten Europa voor administratieve taken en/of de verwerking van de bestelling. De bovenvermelde Gegevensbeschermingsbeleid en de Wet op de bescherming van de privacy van 1988 zijn strikt van toepassing op dit gebied.


6. Toegangsrecht tot persoonlijke gegevens/informatie

U kunt te allen tijde toegang vragen of informatie vragen over de gegevens/informatie die wij opgeslagen hebben. Hiertoe dient u een e-mail te sturen naar customerservice@swissvax.com. Onze afdeling Gegevensbescherming zal u graag de gewenste inforamtie binnen maximaal 10 werkdagen sturen.


7. Toestemming en aanpassingen

Door gebruik te maken van deze websites gaat u onherroepelijjk akkord met de bovenvermelde voorwaarden. Elke aanpassing aan dit Gegevensbeveiligingsbeleid zal worden gepubliceerd in dit hoofdstuk van de website van zodra deze officieel worden aangekondigd.


8. Contactdetails

Voor verdere vragen, commentaar of opmerkingen over dit Gegevensbeveiligingsbeleid vragen wij u een e-mail te sturen naar: customerservice@swissvax.com.